sopot hill logo

Pozovite nas odmah:

Dodatne aktivnosti

Ono što umetnost nudi je prostor u kome duh može da diše. – Džon Apdajk

dodatne aktivnosti

SPORTSKE AKTIVNOSTI i ples

Sport i ples u Sopot Hill-u

Sport

Zdravlje, uspeh, život, fer igra, takmičenje, sreća, zajedništvo, pobeda, druženje, poštovanje, radost, disciplina – tako su najmlađi opisali sport.

Ples

Ples čini da se osoba oseća fizički regenerisano i boljeg raspoloženja, uspešno deluje u borbi protiv anksioznosti i depresije, oslobađa od stresa i budi maštu i emocije.
karate

DODATNE AKTIVNOSTI

Nastava, sport, ples i šta još?

Pored sportova, plesova i redovnih predmeta prema nacionalnom programu, Sopot Hill učenici mogu uživati i benefite dodatnih aktivnosti. Upoznaćemo vas sa trenutno aktuelnim, ali želimo da znate da su mogućnosti mnogo šire i da će se ponuda dodatnih aktivnosti konstantno unapređivati.

UČENJE STRANIH JEZIKA

Lingvistička sekcija

Škola će omogućiti učenje stranih jezika prema zainteresovanosti i potrebama korisnika. Trenutno je omogućeno učenje španskog jezika, dok ćemo u dalje radu nastojati da omogućimo i učenje drugih stranih jezika. U planu su nemački, kineski i francuski jezik.

Kroz učenje jezika deca će upoznavati razne kulture, umetnost, istoriju i običaje. CIlj je da njihovo znanje bude zaista primenjivo i upotrebljivo u svakodnevnom životu.

A different language is a different vision of life.
– Federico Fellini

strani jezici
dramska sekcija

Upoznajemo se sa načinima izražavanja

Dramska sekcija

Dobro vaspitana i pristojna osoba uvek ima šta da kaže. Ali, da bi je čuli i razumeli ona mora pravilno da se obraća i ponaša. Ako razumemo sve što postoji oko nas, znaćemo kako da reagujemo u svakoj situaciji. Ako znamo da razgovaramo rešićemo svaku situaciju, a ako uz to umemo i da lepo recitujemo i razumemo mudre reči iz najznačajnijih književnih dela, za nas nema granica.

Kroz razgovor, igru, različite vidove radionica učenici se upoznaju sa različitim životnim situacijama i na licu mesta komentarišemo pravilne i pogrešne načine ponašanja. Kroz najlepše pesme domaće dečije poezije upoznajemo se sa različitim načinima izražavanja i lepotom srpskog jezika.

Oblasti dramske sekcije:

Bonton

Komunikacija

Govor tela

Govor uma

Snalažljivost

Samopouzdanje

Prezentovanje sebe i svog umeća

Podstičemo intelektualni razvoj

Šah

Šahu se pristupa na teorijskom i praktičnom nivou, individualno, prema karakteristikama svakog učenika. Osnovni cilj je da se kroz učenje igranja ove igre podstakne kombinatorika i stimulišu mentalni procesi učenika, koji će blagovremeno uticati na njihov intelektualni razvoj.

Vaspitni momenat na časovima šaha stavlja naglasak na razvijanje i negovanje dostojanstvenosti kako u pobedama, tako i u porazima. Radi se na negovanju poštovanja i uvažavanja protivnika kao i na razvijanju sigurnosti i individualnosti učenika. Učenici će se osposobiti i navići da taymišljaju logički, a da pri donošenju odluka budu promišljeni i strpljivi.

Šah je sve: umetnost, nauka i sport. – Anatolij Karpov

koncept (1)
jahanje

ŠIRENJE ZNANJA O KONJIMA

Jahanje

Cilj u mlađem uzrastu, odnosno razredima je usvajanje i širenje znanja o konjima, načinima i bezbednom ophođenju sa njima. Sticanje znanja o životnim ciklusima, postupcima negovanja i vrlinama ovih životinja. Shvatanje i razumevanje važnosti čovekove brige o životinjama, korelacija sa nastavnim gradivom Svet oko nas je i upoznavanje i učenje stilova jahanja su takođe ciljevi ove aktivnosti.

Kroz ovakav sport, učenici će ojačati svoju muskulaturu, imaće bolju koordinaciju pokreta, uvežbaće pokretljivost i sinhronizaciju čitavog tela. Takođe, steći će radne navike i postaće humaniji, samostalniji i hrabriji, a zasigurno naučiti i šta je poverenje.

Konji nam daju krila koja nemamo. – Pem Braun

PREPOZNAJEMO ZNAČAJ UMETNOSTI

Muzika

Obrazovno – vaspitni centar Sopot Hill prepoznaje značaj umetnosti, a u sklopu nje i muzike.
Kao deo opšte kulture upoznavanje muzike pri sviranju nekog instrumenta je prilika da se deca susretnu sa muzikom koja najčešće nije zastupljena u masovnim medijima. Mnoge studije su pokazale da slušanje muzike i sviranje muzičkih instrumenata poboljšava pamćenje stimulišući mozak.

Sviranje instrumenta nas uči disciplini i organizovanosti, jer je potrebno svakodnevno vežbati da bi se postigli značajniji rezultati – baš kao i u sportu. Sviranjem se može poboljšati i motorika, kao i koordinacija očiju i ruku, jer istovremeno čitamo note i pomeramo telo.

umetnost
muzika

Muzika može imati veliki značaj u razvoju ličnosti deteta. Razvijanjem muzičkih sposobnosti kod deteta se razvija niz posebnih sposobnosti koje mogu biti od višestrukog značaja kako u detinjstvu tako i kasnije tokom života.

Razvojem sluha, vida, inteligencije, pažnje, motorike i verbalnog izražavanja, sposobnosti čitanja, učenja stranih jezika, matematičke i kreativn e sposobnosti, kao i socijalne prilagodljivosti, emotivno-fizički život deteta u mnogome se može obogatiti.

Stoga smo obezbedili deci, pored svih ostalih aktivnosti, mogućnost učenja sviranja različitih muzičkih instrumenata. Za sada, našim učenicima su dostupni časovi KLAVIRA i GITARE.

Kontaktirajte nas

Delite našu viziju i želite da se bolje upoznate sa svime što Sopot Hill pruža?
Na raspolaganju smo za sve dodatne informacije i očekujemo vas!